ANUNȚ RECRUTARE EXPERȚI

Direcția de Sănătate Publică Teleorman recrutează experiențe externe , PE POSTURI ÎN AFARA ORGANIGRAMEI, pentru echipa de implementare a proiectului ” Specializare personală pentru un sistem de sănătate modernă”, după cum se pot urmări: Formator blestem senior „Creșterea nivelului profesional profesional competențelor profesionale ale medicilor de familie în diagnosticarea prenatala pentru limitarea incidentelor bolilor genetice

Rezultatele procedurii de selecţie experţi

Nr. crt Numele si prenumele Funcţia pentru care a candidat Categoria expert Rezultat 1. Parvu Simona Coordonator naţional formare Expert naţional, 5 -10 ani ADMIS 2. Catrinou Li liana Expert acreditare CMR DSP Teleorman Expert naţional, 5-10 ani ADMIS 3. Serban Amalia Expert schimburi internaţionale Expert naţional, 5 -10 ani ADMIS 4. Serban Amalia Expert

Apel de selectie experti

  Direcția de Sănătate Publica Teleorman in calitate de beneficiar anunța procesul de selecție a unor experți externi in cadrul proiectului POCU „Personal specializat pentru un sistem de sănătate  modern!” Cod MySMIS 106519. Procesul de selecție se desfasoara in conformitate cu prevederile legislației in vigoare aplicabile, ale ghidului solicitantului (condiții generale – Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul programului Operațional Capital

Rezultatele finale ale proiectului „Personal specializat pentru un sistem de sănătate modern!” Cod My SMIS 106519

  Nr. crt Numele si prenumele Funcţia pentru care a candidat Categoria Expert Rezultat 1. Parvu Simona Coordonator naţional formare Expert naţional, 5 -10 ani Selectat 2. Catrinou Liliana Expert acreditare CMR DSP Teleorman Expert naţional, 5 -10 ani Selectat 3. Serban Amalia Expert schimburi internaţionale Expert naţional, 5 -10 ani Selectat 4. Serban Amalia

Un nou start pentru instruirea medicilor de familie

Direcția de Sănătate Publică a județului Teleorman în parteneriat cu Direcția de Sănătate Publică a județului Alba, Direcția de Sănătate Publică a județului Bihor și Fundația Apelul Îngerului Român, va derula până la data de 21.12.2020 proiectul: ”Personal specializat pentru un sistem de sănătate modern!”. Obiectivul proiectului îl reprezintă îmbunătățirea nivelului de competențe a 667